[1]
Wołek‑San Sebastian, K. 2021. Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 3(33) (Jun. 2021), 55–68. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.05.