[1]
Muszyńska‑Andrejczyk, A. 2021. Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 3(33) (Jun. 2021), 99–112. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.08.