[1]
Warmuzińska-Rogóż, J. 2021. Norma i proces przekładu a nowe wyzwania tłumaczeniowe, czyli o kanadyjskiej hybrydyczności literatury i możliwościach jej przekładu. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 4(34) (Jun. 2021), 25–38. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.03.