[1]
Jędrzejko, P. and Salmeri, C. 2016. Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré). Między Oryginałem a Przekładem. 22, 4(34) (Dec. 2016), 67–93. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.06.