[1]
Bibik, B. 2021. Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 4(34) (Jun. 2021), 117–134. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.08.