[1]
Szumański, B. 2021. Norma w tłumaczeniu a poczucie utraty – próba psychoanalitycznej refleksji nad doświadczeniem przekładu. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 4(34) (Jun. 2021), 135–149. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.09.