[1]
Pamięta‑Borkowska, J. 2021. „Przekład jako doświadczenie obcego” w kontekście przekładów literatury fantasy. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 2(28) (Jul. 2021), 73–87. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.06.