[1]
Gołek‑Sepetliewa, D. 2021. Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 2(28) (Jul. 2021), 107–121. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.08.