[1]
Adamowicz‑Pośpiech, A. 2021. Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 3(29) (Jul. 2021), 9–21. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02.