[1]
Pytlak, M. 2021. Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 3(29) (Jul. 2021), 85–95. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.07.