[1]
Białek, E. 2015. Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem. 21, 4(30) (Nov. 2015), 55–68. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05.