[1]
Manasterska‑Wiącek, E. 2015. Od stylizacji do błędu w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem. 21, 4(30) (Nov. 2015), 69–88. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06.