[1]
Salmeri, C. 2015. Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami. Między Oryginałem a Przekładem. 21, 4(30) (Nov. 2015), 139–152. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10.