[1]
Bednarczyk, A. 2013. Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?. Między Oryginałem a Przekładem. 19, 1/2(19/20) (Apr. 2013), 11–22. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.02.