[1]
Michałowski, P. 2013. Raport MAK a dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych. Między Oryginałem a Przekładem. 19, 3/21 (Jul. 2013), 83–92. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.05.