[1]
Gumul, E. 2021. O metodzie badawczej zapożyczonej z psychologii, czyli jak zaprojektować i przeprowadzić badanie za pomocą metody protokołów retrospektywnych w tłumaczeniu symultanicznym. Między Oryginałem a Przekładem. 26, 4 (50) (Jul. 2021), 31–54. DOI:https://doi.org/10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02.