[1]
Mitura, M. 2021. Powtórzenie w oryginale, powtórzenie w przekładzie: Uwagi o zjawisku repetycji na materiale "Dukli" Andrzeja Stasiuka i jej wersji francuskiej. Między Oryginałem a Przekładem. 27, 1 (51) (Mar. 2021), 87–108. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.05.