[1]
Warmuzińska-Rogóż, J. 2021. Gdy autorka staje się tłumaczką, a tłumaczka autorką: "Le désert mauve" Nicole Brossard w przekładzie Susanne de Lotbinière-Harwood. Między Oryginałem a Przekładem. 27, 1 (51) (Mar. 2021), 109–124. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.06.