[1]
Gieniusz, A. 2021. Bible Translation in the Context of Translation Studies. Między Oryginałem a Przekładem. 27, 3(53) (Sep. 2021), 7–10.