[1]
Skibińska, E., Paprocka, N. and Solová, R. 2022. Wstęp. Między Oryginałem a Przekładem. 28, 3(57) (Sep. 2022), 7–8.