[1]
Sonnenberg-Musiał, K. 2022. Z japońskiej perspektywy: O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia). Między Oryginałem a Przekładem. 28, 4(58) (Dec. 2022), 127–139. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.06.