[1]
Lewicki, R. 2023. O precyzji pojęć przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem. 29, 1/59 (Apr. 2023), 9–22. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.01.