[1]
Bukowski, P. de B. 2023. Między słowem a obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych. Między Oryginałem a Przekładem. 29, 1/59 (Apr. 2023), 63–92. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.04.