[1]
Warmuzińska-Rogóż, J. 2023. Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin. Między Oryginałem a Przekładem. 29, 1/59 (Apr. 2023), 107–126. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.06.