[1]
Dębska, K. 2023. O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. Między Oryginałem a Przekładem. 29, 4/62 (Dec. 2023), 69–88. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.04.