[1]
Matuszko, K. 2023. (Nie)zbędność zmian – serialowe adaptacje komiksów w perspektywie przekładu kulturowego (na przykładzie Sandmana i Wednesday). Między Oryginałem a Przekładem. 29, 4/62 (Dec. 2023), 145–161. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.08.