[1]
Kubaszczyk, J. 2019. Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa. Między Oryginałem a Przekładem. 25, 2 (44) (Jun. 2019), 9–36. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.01.