[1]
Solová, R. 2019. O (politycznych) mechanizmach selekcji tekstów literackich dla czytelnika zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" w latach pięćdziesiątych XX wieku. Między Oryginałem a Przekładem. 25, 2 (44) (Jun. 2019), 73–98. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.04.