[1]
Lewicki, R. 2019. Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?. Między Oryginałem a Przekładem. 25, 2 (44) (Jun. 2019), 99–116. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.05.