[1]
Biernacka, A. 2019. (Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym. Między Oryginałem a Przekładem. 25, 2 (44) (Jun. 2019), 183–198. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.09.