[1]
Tomaszkiewicz, T. 2019. Ewolucja kształcenia tłumaczy zawodowych w kontekście wyzwań współczesnego przekładoznawstwa i wymogów rynku pracy. Między Oryginałem a Przekładem. 25, 2 (44) (Jun. 2019), 199–216. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.25.2019.44.10.