(1)
Tomaszkiewicz, T. Coraz Bardziej Interdyscyplinarny Charakter Badań przekładoznawczych. MOaP 2021, 22, 43-59.