(1)
Zaliwska-Okrutna, U. Quod Hodie Non Est, Cras Erit, Czyli Czego Dziś Nie Ma, będzie Jutro. Qui Multum Habet, Plus Cupit, Czyli Kto Wiele Ma, więcej Pragnie. MOaP 2021, 22, 91-104.