(1)
Biel, Łucja. Tłumaczenie Prawa Unijnego a Centralne pojęcia przekładoznawstwa. MOaP 2021, 22, 105-117.