(1)
Siniawska‑Sujkowska, T. Teoria przekładu Specjalistycznego W ZSRR I Rosji Na Tle ogólnej Teorii przekładu. MOaP 2016, 22, 41-55.