(1)
Solová, R. Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Normy przekładowe: Na przykładzie Kryterium Terminologii I Frazeologii Specjalistycznej W polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów Ekonomicznych. MOaP 2021, 22, 21-40.