(1)
Wołek‑San Sebastian, K. Z dziejów kształtowania Się Normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. MOaP 2021, 22, 55-68.