(1)
Muszyńska‑Andrejczyk, A. Przekłady Oper Giacoma Pucciniego – Normy Translatorskie a Polska Tradycja Teatralna. MOaP 2021, 22, 99-112.