(1)
Niziołek, R. Brak Normy Jako Norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke. MOaP 2021, 22, 39-65.