(1)
Jędrzejko, P.; Salmeri, C. Odpowiedzialność przekładoznawcy, Czyli O normatywności I Granicach Interpretacyjnej Swobody tłumacza (przypadek Johna Le Carré). MOaP 2016, 22, 67-93.