(1)
Bibik, B. Przekłady starożytnych utworów Dramatycznych – W Zgodzie Czy Wbrew Normom? Kilka Refleksji O Tradycji przekładoznawczej W Polsce. MOaP 2021, 22, 117-134.