(1)
Rozwadowska, K. Rosja, Kobieta, ekspresja…: O Strategiach Wyparcia Innego W tłumaczeniu Życia O. Wasyla Leonida Andriejewa. MOaP 2015, 21, 41-55.