(1)
Brzozowski, J.; Jastrzębska, A. Przedmowa. MOaP 2015, 22, 7-8.