(1)
Pamięta‑Borkowska, J. „Przekład Jako doświadczenie obcego” W kontekście przekładów Literatury Fantasy. MOaP 2021, 22, 73-87.