(1)
Gołek‑Sepetliewa, D. Hadżi Dimityr Christo Botewa – Obce Elementy Kulturowe W Polskich przekładach. MOaP 2021, 22, 107-121.