(1)
Adamowicz‑Pośpiech, A. Dialekt, Idiolekt I Lapsolekt W tłumaczeniu. MOaP 2015, 21, 9-21.