(1)
Bednarczyk, A. Idiolekt W przekładzie. MOaP 2021, 22, 55-68.