(1)
Pytlak, M. Tłumacz między Idiolektami: Kilka Uwag Na Temat dylematów towarzyszących przekładowi Mowy Postaci Operowych. MOaP 2021, 22, 85-95.