(1)
Białek, E. Słów Kilka O Kolokwializacji W Oryginale I przekładzie. MOaP 2015, 21, 55-68.