(1)
Manasterska‑Wiącek, E. Od Stylizacji Do błędu W przekładzie. MOaP 2015, 21, 69-88.